”En lugn och karlfri hamn”: Kvinnorna och hemmet i Elin Wägners Pennskaftet

Sara Pärsson

Fulltext: PDF

TFL