Att läsa människor. Om litteraturläsning i läkarutbildningen

Margareta Petersson, Annette Årheim

Fulltext: PDF

TFL