»Hvad gör väl namnet?«. Anonymitet och varumärkesbyggande i 1840-talets svenska press och parnass

Åsa Arping

Fulltext: PDF

TFL