Recensioner

. .

Sammanfattning


Nicklas Hållén – Lena Englund, Memoir in Transit: Whiteness, Displacement and Journalism in Peter Godwin’s Autobiographical Writing

Ann-Sofie Lönngren – Kelly Hübben, A genre of animal hanky-panky? Animal representations, anthropomorphism and interspecies relations in The Little Golden Books

Sven Anders Johansson – Isak Hyltén-Cavallius, Den ofärdiga vetenskapen: Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor

Maria Andersson – Ulrika Lagerlöf Nilsson, Tradition, modernitet och förnyelse: Elisabeth Beskow och hennes författarskap decennierna kring sekelskiftet 1900

Sara Kärrholm – Malin Nauwerck, World of Myths: World Literature and Storytelling in Canongate’s Myths Series

Louise Almqvist – Olle Nordberg, Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar


Fulltext: PDF

TFL