Recensioner


Sammanfattning


Pamela Schultz Nybacka om Elin Abrahamsson, ENAHANDA LÄSNING. EN QUEER TOLKNING AV ROMANCEGENREN

Eva Borgström om Fredrik Hertzberg, ”MITT SPRÅK ÄR EJ I ORDEN”. GUNNAR BJÖRLINGS LIV OCH VERK

Ingeborg Löfgren om Toril Moi, REVOLUTION OF THE ORDINARY. LITERARY STUDIES AFTER WITTGENSTEIN, AUSTIN, AND CAVELL

Ann Steiner om Julia Pennlert, POESI PÅGÅR. EN STUDIE AV POETER.SE 2003–2016

Ellen Söderblom Saarela om Sigrid Schottenius Cullhed och Mats Malm (red.), READING LATE ANTIQUITY

Klas Grinell om Ragni Svensson, CAVEFORS. FÖRLAGSPROFIL OCH MEDIALA MYTBILDER I DET SVENSKA LITTERATURSAMHÄLLET 1959–1982

Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson om Margaretha Fahlgren och Birgitta Wistrand, ÄLSKA ELLER ÄLSKAS I POLITIKEN. MAKT OCH KÄNSLOR I POLITISKA BIOGRAFIER


Fulltext: PDF

TFL