Recensioner


Sammanfattning


Frida Beckman om Solveig Daugaard, COLLABORATING WITH STEIN. MEDIA ECOLOGIES, RECEPTION, POETICS

Lisbeth Larsson om Lena Kåreland, FÖRBJUDEN FRUKT. LITTERÄRT, FRANSKT OCH KVINNLIGT

Johanna Vernqvist om Reinier Leushuis, SPEAKING OF LOVE. THE LOVE DIALOGUE IN ITALIAN AND FRENCH RENAISSANCE LITERATURE

Anna Forssberg om Margareta Petersson och Rikard Schönström (red.), NORDENS LITTERATUR

Camilla Brudin Borg om Peter Degerman, Anders E. Johansson och Anders Öhman (red.), NORRLANDSLITTERATUR. EKOKRITISKA PERSPEKTIV

Anna Nordenstam om Lydia Wistisen, GÅNGTUNNELN. URBANA ERFARENHETER I SVENSK UNGDOMSLITTERATUR 1890–2010


Fulltext: PDF

TFL