Lyrikk, medier og den andres smerte. Om noen ekfraser i Ghayath Almadhouns og Marie Silkebergs diktning

Hans Kristian S. Rustad

Fulltext: PDF

TFL