Barthes och författarens död

Roland Barthes, Ingrid Elam, Jon Helt Haarder

Sammanfattning


Översättning av Roland Barthes klassiska essä Författarens död från 1968, samt kommentarer av Ingrid Elam och Jon Helt Haarder.

På grund av upphovsrättsliga skäl publiceras essän och kommentarerna enbart i den tryckta utgåvan.
TFL