Langdigtet som problemkompleks. Relationel poesi i Victor Boy Lindholms Guld og Ida Börjels Ma

Claus Madsen

Fulltext: PDF

TFL