Recensioner


Sammanfattning


Hilda Jakobsson om Jenny Björklund, LESBIANISM IN SWEDISH LITERATURE

Tim Warburton om Eva Borgström, BERÄTTELSER OM DET FÖRBJUDNA. BEGÄR MELLAN KVINNOR I SVENSK LITTERATUR 1900–1935

Alexandra Borg om Magnus Bremmer, KONSTEN ATT TÄMJA EN BILD. FOTOGRAFIET OCH LÄSARENS UPPMÄRKSAMHET I 1800-TALETS SVERIGE

Olle Nordberg om Katrin Lilja Waltå, ”ÄGER DU EN SKRUVMEJSEL?”LITTERATURSTUDIETS ROLL I LÄROMEDEL FÖR GYMNASIETS YRKESINRIKTADE PROGRAM UNDER LPF 94 OCH GY 2011

Claudia Lindén om Ingrid Nordin Hennel, ALFHILD AGRELL. REBELL, HUMORIST, BERÄTTARE

Beata Agrell om Freja Rudels, I BERÄTTANDETS MAKT. OM TRE ROMANKROPPAR AV PER OLOV ENQUIST

Eva Lilja om Jimmie Svensson, VERSFORM OCH IKONICITET. MED EXEMPEL FRÅN SVENSK MODERNISTISK LYRIK

 

 

 

 

 


Fulltext: PDF

TFL