Vol 39, Nr 3–4 (2009) Tema: Fiktion på internet


Sammanfattning


För tio år sedan gav den dåvarande Umeå-redaktionen ut ett temanummer om litteraturen och »den nya teknologin«. Denna teknologi fortsätter visserligen ofta att kallas för just »ny«, men på tio år har självklart mycket förändrats såväl vad gäller teknologin som hur den används och vilken roll den spelar i litteraturen och litteraturvetenskapen – något vi vill spegla i temat »Fiktion på internet«.  Under detta tema behandlas fan-kulturer som uppstått på nätet kring populära TV-serier, romaner eller filmer och som man kan hitta på så kallade fansites (fan-gemenskaper). Utöver detta undersöks bland annat användbarheten i begreppet »gränssnitt«, relationen mellan samtidsestetik och mediekultur och fiktionstexter i multimediet »flash«.  Utanför temat analyseras oljudet i Peter Weiss litterära verk, receptionen av tre essäister och på vilka sätt de får auktoritet, samt avslutningsvis Birgitta Trotzigs roman Sjukdomen ur ett religionsfenomenologiskt perspektiv. I vanlig ordning levereras dessutom hela åtta recensioner av aktuella litteraturvetenskapliga böcker. Sofia Agronius har gjort alla illustrationer som också fungerar som ett slags kommentarer till artiklarna.

Fulltext: PDF

TFL