Grensesnittets estetikk. En begrepsanalytisk tilnærming til samtidsestetikken og dens medieparadigme

Anders Skare Malvik

Fulltext: PDF

TFL