AVKOLONISERING OCH VÄCKELSE

ANNE HEITH

Sammanfattning


Laestadianismens roll i nutida samiska och tornedalska texter – presentation
av ett RJ Sabbatical-projekt

Fulltext: PDF

TFL