ATT TALA FÖR MISSIONEN

ANDREAS HEDBERG

Sammanfattning


Bildspråk och retoriska strategier i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens
Missionsskrifter 1897–1921

Fulltext: PDF

TFL