RECENSIONER


Sammanfattning


Carina Agnesdotter, Dikt i rörelse; Tanja von Dahlern, Moving Images of
Literature; Christofer Edling & Jens Rydgren (red.), Sociologi genom litteratur;
Stefano Fogelberg Rota & Andreas Hellerstedt (red.), Shaping Heroic Virtue;
Boel Hackman & Maria Wahlström (red.), Jag är den jag är; Dag Nordmark,
Frödings förvandlingar; Torsten Pettersson, Skans Kersti Nilsson, Maria
Wennerström Wohrne & Olle Nordberg (red.), Litteraturen på undantag?;
Robert W. Rix (red.), Mellem ånd og tryksværte

Fulltext: PDF

TFL