SVETLANA ALEKSIJEVITJ OCH DEN DOKUMENTÄRA RÖSTEN

ANNA JUNGSTRAND

Sammanfattning


Om lyssnandets etik och tilltalets dubbla botten i Zinkpojkar

Fulltext: PDF

TFL