RECENSIONER


Sammanfattning


Elina Druker, Eva Billow; Carin Franzén (red.), Grundbok i litteraturvetenskap;
Lasse Horne Kjældgaard et al (red.), Litteratur; Peter Henning, Minne, jag,
1800; Elisabeth Hjorth, Förtvivlade läsningar; Mara Lee, När Andra skriver;
Lena Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga; Lina Sjöberg, Ofromma
bibeltolkningar; Olle Widhe, Dö din hund!

Fulltext: PDF

TFL