Recensioner


Sammanfattning


Mats Jansson, Poetens blick; Kristina Nordström, Det sanna snillet; Lena Kåreland,
Älska – det är allt!; Agneta Rahikainen, Poeten och hennes apostlar; Sara Danius,
Husmoderns död och andra texter; Jessica Pressman, Digital Modernism; Alfred Sjödin, Landets SångGudinna; Maria Ulfgard, Lära lärare läsa; Ann Öhrberg, Samtalets retorik

Fulltext: PDF

TFL