DEMOKRATINS PRIS OCH LITTERATURENS VÄRDE

Kristina Lundblad

Sammanfattning


Böcker, politik och marknad i ljuset av 2002 års svenska
bokmomssänkning

Fulltext: PDF

TFL