”JAG SÖKER ETT VÄRDELÖST GULD ETT GULD SOM GÖR VÄRDELÖST GULDET, ALLT GULD!”

Anders Mortensen

Sammanfattning


Några ingångar till den litterära värdediskursens labyrint

Fulltext: PDF

TFL