"Om jag ej får gå med byxsor kan jag inte lefva". Therese Andreas Bruce och kampen för en manlig identitet i 1800-talets Sverige

Inger Littberger Caisou-Rousseau

Fulltext: PDF

TFL