Det levande nuet. Om perception och enargeia i bysantinska och svenska ekfraser ägnade ortodoxa ikoner och kyrkorum

Helena Bodin

Fulltext: PDF

TFL