Årg 37, Nr 3 (2007)


Sammanfattning


TFL vänder i detta nummer ut och in på förra årets kanondebatt. I en engagerad e-postdiskussion fördjupar, problematiserar och analyserar Eva Haettner Aurelius, Amelie Björck, Stefan Jonsson, Mats Malm och Lena Ulrika Rudeke den omfattande diskussion som Cecilia Wikströms förslag om en statlig litteraturkanon väckte. Varför dök detta förslag upp när det gjorde? Vad säger det om litteraturens ställning? Vad säger det om samhället? I vanlig ordning innehåller numret också de tyngsta recensionerna samt ett antal djuplodande artiklar – om Brecht, Lagerlöf, kronofobi och Karl-Erik Forsslund.

Fulltext: PDF

TFL