Ingen fiktion. Bara reduktion. Performativ biografism som konstnärlig strömning kring millenieskiftet

Jon Helt Haarder

Fulltext: PDF

TFL