Redaktionella policies

Ämne och fokus

TFL är en kvartalstidskrift utgiven sedan 1971. Tidskriften rankas som ett av de tre viktigaste litteraturvetenskapliga publikationsorganen i Norden och ges ut av Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap.

Den bakomliggande orsaken till tidskriftens uppkomst var att de kulturella tidskrifterna i Sverige upplevdes som allt mindre intresserade av litteratur och litteraturvetenskap. Inte heller ansågs de specialiserade litteraturvetenskapliga organen fullt ut fylla det behov som fanns. Redan från starten ville man skapa en kontaktyta mellan forskare och andra grupper av litteraturintresserade. Den nya tidskriften lanserades därför som ett rum för kritisk diskussion av den forskning som bedrivs kring litteratur i och utanför Sverige – med fokus på bland annat ”metodiska problem och praktiska resultat”.

Nu liksom då vill TFL öppna för tvärveteskapliga framstötar från angränsande ämnen, för kortare litteraturvetskapliga artiklar, kritiska recensioner och goda studentprestationer. TFL vill även ge plats för debatt i ämnesrelevanta frågor.

 

 

 

Sektionspolicies

Artiklar

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Recensioner

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Ej kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Essäer

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Ej kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Barthes och författarens död

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd

Skamvrån

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexerad Ej kontrollerade Granskad/Sakkunnigbedömd
 

Open Access Policy

Varje TFL-nummer publiceras i fulltext på denna plats senast sex månader efter att pappersutgåvan publicerats. Prenumera gärna på pappersupplagan om du vill vara säker på att få ta del av numren direkt - se fliken Prenumeration.

Om du vill göra din digitalt publicerade artikel tillgänglig på den egna institutionens eller annan hemsida kan du länka till den beständiga internetadressen i arkivet.

 

QuickSubmit ArticleTFL