Kontaktperson för tidskriften

E-postadress

isak.hylten-cavallius@litt.lu.se

Tidskrift för litteraturvetenskap

Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Isak Hyltén-Cavallius

 

Box 201
221 00 Lund


 

Huvudkontakt

Tidskrift för litteraturvetenskap
E-post: isak.hylten-cavallius@litt.lu.se

Teknisk kontaktperson

OJS-support
E-post: ojs@ub.gu.seTFL