Vol 14, No 3and4 (2010)

Table of Contents

Articles

Kommunsammanläggningarna 1952–1974. Hur blev de politiskt möjliga? PDF
Gissur Ó Erlingsson, Erik Wångmar, Jörgen Ödalen 3-36
Vaksamhet mot korruption och New Public Management PDF
Karl Loxbo 37-60
Decentraliserad äldreomsorg under förvaltning PDF
David Feltenius 61-85
Between authority and media actor. The municipality as a news actor on the Internet PDF
Signe Bock Segaard 25-50

Book reviews

Professioner i offentlig förvaltning
Anna Cregård 93-96
Brand society – How brands transform management and lifestyle PDF
Sara Brorström 87-91


Scandinavian Journal of Public Administration

School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg

ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413