Vol 15, No 2 (2011)

Table of Contents

Articles

Hvor effektive og demokratiske er styrings-netværk? På jagt efter relevante evalueringskrite-rier og metastyringsteknikker PDF
Eva Sørensen, Jacob Torfing 3-23
Balancing Efficiency, Effectiveness and Democracy in organizing Inter-Municipal Partnerships: Conflicting aims? PDF
Ole Johan Andersen 25-46
Developing work and services in public sector organizations through evaluation PDF
Katri Vataja 47-67

Book reviews

Performance Information in the Public Sector. How it is Used PDF
Eva Moll Sørensen 69-72


Scandinavian Journal of Public Administration

School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg

ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413