Author Details

Carlie, Anne, Sweden

  • Vol 10 (2012) - Articles
    Samhällen i förändring 300–700 e.Kr. – ekonomisk kris eller social nyordning?
    Abstract  PDF


ISSN: 2002-7656