Vol 8 (2008)

First issue under the new name In Situ Archaeologica, due to a renewal of the Journal with a wider field of interest concerning all kind of archaeological research with relevance to Scandinavian archaeology.

Table of Contents

Articles

Innehåll och förord
Marianne Lönn – 60 år PDF
Eva Schaller Åhrberg
Högt i tak? Karl-Göran Sjögren 60 år PDF
Per Persson
Lövknivar av flinta – en diskussion om datering
Anders Högberg
Vardagsmat och åkallan. Olika användningsområden för kokgropar PDF
Marianne Lönn
Förromersk keramikkronologi tillämpad i Västsverige PDF
Ulf Ragnesten
Kitteln på Skrea backe – en förromersk brandgrav med keltisk import PDF
Per Wranning
Skogen och utmarken före skiftena – för vem och till vad? PDF
Pia Nilsson
Diskussion: ”DiGitizing” – refleksjoner rundt bruken av digital teknologi PDF
Wenche Brun, Kristine Orestad Sørgaard
Diskussion: Kommentarer till ”DiGitizing” – refleksjoner rundt bruken av digital teknologi
Jens Andresen, Jostein Gundersen, Steinar Kristensen, Kristine Stub Precht, Per Stenborg, Torsten Madsen, Anders Håkansson, Wenche Brun, Kristine Orestad Sørgaard
Uppdragsarkeologin i det europeiska samtalet PDF
Håkan Petersson, Christina Toreld
Magnus Svensson In Memoriam PDF
Per Wranning
Björn Winberg In Memoriam PDF
Ulf Bertilsson
Omslag: Insitu Archaeologica 2008 PDF
Komplett: In Situ Archaeologica 2008 PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2002-7656