Tvåskeppiga hus i förromersk järnålder

Mats Nilsson

Abstract


Sammanfattning

Med anledning av att det vid den arkeologiska undersökningen i Stafsinge socken RAÄ 133 i Halland, påträffades lämningar av tvåskeppiga hus som kan kopplas till förromersk järnålder väcktes frågor om detta är en lokal företeelse södra i Halland eller om denna hustyp även förekommer i andra regioner under järnålderns äldsta del. Traditionellt har denna hustyp bedömts upphöra i äldre bronsålder då den treskeppiga huskonstruktionen blev dominerande. I denna studie görs en sammanställning av påträffade tvåskeppiga hus från tiden yngre bronsålder och äldre järnålder, utifrån arkeologiska undersökningar i Halland samt av huslämningar som tolkats som tvåskeppiga från perioden i områden utanför Halland. Sammanlagt kan ett tjugotal tvåskeppiga huslämningar idag kopplas till bronsålderns sista fas och början av järnåldern. Lämningarna är dock ofta fragmentariska.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.