Gröna yxor och vita spån – Yx- och mikrospåntillverkning vid Ändebol i sydvästra Södermanland under mellanmesolitikum

Patrik Gustafsson, Mikael Nordin

AbstractFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.