Journal History

In Situ har funnits sedan 1998. Först under namnet In Situ Västsvensk arkeologisk tidskrift och sedan 2006 under namnet In Situ Archaeologica. I utgångspunkten var tidskriften en regionalt vetenskaplig tidskrift för Västsverige, men utvecklats till att täcka skandinavisk arkeologi eller arkeologi med relevans för skandinavisk arkeologi.

In Situ Archaeologica är en Open Access tidskrift med anonymiserad sakkunniggransking av alla bidrag.

Redaktionskomitéen består av Dr. Håkan Petersson (huvudredaktör), Dr. Tony Axelsson och Docent Marianne Lönn.

In Situ has existed since 1998. First under the name In Situ West Swedish archaeological magazine and since 2006 under the name In Situ Archaeologica. At the starting point, the journal was a regional scientific journal for Western Sweden, but nowadays developed to cover Scandinavian archeology, or archeology relevant to Scandinavian archaeological research.

In Situ Archaeologica is a real Open Access Journal with no delays in access, where all contributions are subject to Blinded Peer-review.

Editorial board consist of Dr. Håkan Petersson (editor in chief), Dr. Tony Axelsson and ass. Professor Marianne Lönn.

 
ISSN: 2002-7656