Vol 40, Nr 3-4 (2019)

Abort och reproduktiva val

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från gästredaktionen: Abort och reproduktiva val PDF
Elizabeth Kella, Helena Wahlström Henriksson 3-10

Artiklar

Abort – vems rättighet? Om samtida abortdebatter i Sverige PDF
Nadia Feshari, Caroline Karlsson 11-32
Från medicinskt avfall till rättighetsinnehavare. Framväxten av värdekonflikter kring aborterade foster i Sverige PDF
Solveig Jülich, Helena Tinnerholm Ljungberg 33-54
”Varför vi är där vi är idag” Samtal med barnmorskor om abortskildringar i litteraturen PDF
Margaretha Fahlgren, Christine Rubertsson, Anna Williams 55-76
Att välja fritt bland få alternativ. Unga kvinnors upplevelser av risk och ansvar i preventivmedelsrådgivning PDF
Lisa Raeder 77-100
Abortören är en kvinna. Om Helga, lagen och skammen i det svenska 1940-talet PDF
Lena Lennerhed 101-118
Heder och vanära i folkhemmet. Reproduktiva val och abortskildringar i svensk 1940- och 50-talslitteratur PDF
Therese Hellberg 119-139

Frispel

Det kvinnliga ansvaret (ur 100 om dagen) PDF
Anna Bengtsdotter 140-145
Ansvaret för den egna kroppen som främmande PDF
Lisa Folkmarson Käll 146-149
Alene med ansvaret for beslutningen om abort PDF
Marianne Kjelsvik 150-152
Dags att ta snacket? PDF
Maja Bodin 153-155
Abort som ligestillingsredskab PDF
Karen Sjørup 156-159

Recensioner

Harriet Bjerrum Nielsen, Feeling gender. A generational and psychosocial approach PDF
Linn Alenius Wallin 160-162
Lena Trojer, Sharing Fragile Future: Feminist Technoscience in Contexts of Implication PDF
Anders Johansson 163-165

Från Sveriges genusforskarförbund

Reproduktiva rättigheter – för vem? PDF
Linnéa Bruno, Sofia Strid 166-170


Tidskriftens ISSN: 2001-1377