Vol 39, Nr 2-3 (2018)

Öppet nummer

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Vetenskap, konst och debatt PDF
Karin S. Lindelöf, Camilla Flodin 3

Artiklar

Retrofili och begäret efter det förflutna PDF
Kristina Fjelkestam 5-24
Den opassliga hustrun. Handlingsutrymme i narrativ och praktik i företagarfamiljen PDF
Stina Malmén 25-46
Det könade patientskapet. Om det biopsykosociala perspektivets frånvaro när smärtpatienter möter allmänläkare PDF
Stina Melander, Tove Lundberg 47-67
Kritik under den nyliberala ordningen: politisk paralys eller potential? Kritiska subjekt och kritikens (a)politiska karaktär PDF
Evelina Johansson 69-89
Jämställdhetsintegrering med styrning bortom New Public Management PDF
Eva Wittbom 91-114
Tala tillbaka, tala som ”other” i domstolsnarrativ om våldtäkt. Några nedslag under de senaste decennierna PDF
Monica Edgren 115-135

Frispel

Frispel: TGV donerar tavla av Monica Sjöö till Moderna Museet PDF
Lena Grip 136-138
Efterlysning PDF
Lena Grip 139
Frispel: Mänskliga rättigheter i praktiken. Rapport från ett EU-projekt PDF
Maria Hagberg, Cris McCurley, Yevgeniya Averhed 140-148

Recensioner

Donna J. Haraway Staying With the Trouble. Making Kin in the Chthulucene PDF
Anna Bark Persson 149-151
Peter Jansson Själens krypta. En essä om Karin Boyes roman Kris PDF
Amanda Doxtater 151-154

Från Sveriges genusforskarförbund

Ett försvar för genusforskning är ett försvar för demokratin PDF
Diana Mulinari, Lena Martinsson 155-157

Hela numret som PDF

TGV 39 (2-3) 2018 PDF


Tidskriftens ISSN: 2001-1377