Vol 39, Nr 1 (2018)

Öppet nummer

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Redaktionsbyte PDF
Karin S. Lindelöf, Camilla Flodin 2-4

Artiklar

I vetenskapandets vardagsrum. Representationer av genusforskning och genusvetenskap i KVT/TGV 1980–2017 PDF
Helena Wahlström Henriksson, Annika Olsson 5-28
Ulleråkers sörjbara andra. Ett queert perspektiv på det psykiatriska sjukhusets kulturarv PDF
Cecilia Rodéhn 29-50
Tystnader och synliggöranden kring staden. Tonårsflickors minnen om urbana platser och könade möten PDF
Ann-Charlotte Palmgren 51-72
Att göra det politiska personligt. Lämpliga och önskvärda föräldrar i socialtjänstens utredningar av samkönad närståendeadoption PDF
Katarina Nyström 73-95

Frispel

Kärlekskrigaren, grisen och våldet PDF
Eva Lundgren 96-105
Historisk amnesi och progression - fallet Olympe de Gouges PDF
Lisa Gålmark 106-114

Icketematiska artiklar

Institutionell immunitet, kritik och akademi - Bo Rothstein och könskampen mot genusforskarna PDF
Jenny Westerstrand webb

Recensioner

Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona. Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser PDF
Karin Widerberg 115-117
Staffan Bergwik. Kunskapens osynliga scener. Vetenskapshistorier 1900–1950 PDF
Kristina Andersson, Annica Gullberg 117-119
Desireé Ljungcrantz. Skrubbsår. Berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige PDF
Christian Lenemark 120-122
Robin E. Jensen. Infertility: Tracing the History of a Transformative Term PDF
My Klockar Linder 122-124

Tema

Upprop för nystartat forskarnätverk! PDF
125-126

Från Sveriges genusforskarförbund

En feministisk forskningspolitik värd namnet? PDF
Fredrik Bondestam 127-129

Medverkande i detta nummer

Medverkande i detta nummer PDF
130-131

Hela numret som PDF

TGV 39 (1) 2018 PDF


Tidskriftens ISSN: 2001-1377