Vol 38, Nr 4 (2017)

Kunskapens Villkor

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Kunskapandets villkor PDF
Kerstin Alnebratt, Fredrik Bondestam, Kajsa Widegren 2-6

Artiklar

”Man kan känna utmattningen i luften”. (Sinnes)stämningen på det nyliberala universitetet och dess påverkan på feministiska forskare PDF
Maria do Mar Pereira 7-30
Rasifiering av kunskapsproduktion. En epistemologisk resa genom processer av inkludering och exkludering i olika akademiska forum PDF
Fataneh Farahani, Suruchi Thapar-Björkert 31-53
Den okroppsliga kunskapssynens politik. Om varför hållbar utveckling tycks svårhanterligt i utbildning PDF
Hanna Sjögren 67-85

Frispel

Frispel: Ain’t I a woman?/Är inte jag en forskare? PDF
Paula Mählck 54-66

Icketematiska artiklar

Den goda viljans feminism – en kritisk analys av ett paradigm PDF
Sara Edenheim webb

Recensioner

Ulrika Dahl, Marianne Liljeström och Ulla Manns. The Geopolitics of Nordic and Russian Gender Research 1975-2005 PDF
Karin Widerberg 86-88
Elisabet Apelmo. Sport and the Female Disabled Body PDF
Mikael M Karlsson 89-91

Hela numret som PDF

Hela numret som PDF PDF


Tidskriftens ISSN: 2001-1377