Vol 37, Nr 4 (2016)

Cisnormativitet och feminism

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Redaktionsord: Cisnormativitet och feminism PDF
Iwo Nord, Signe Bremer, Erika Alm 2-13

Artiklar

Att skriva transhistoria. Cisnormativitet och historiens könsöverskridare PDF
Sam Holmqvist 29-50
Hvem tæller med som mand? Om inklusion af transpersoner i teorier om mænds identitetsdannelse PDF
Marie-Louise Holm 51-66
Er tiden inde til et skifte fra genus till genus*? Om navngivningspraksisser i akademisk feminisme PDF
Nina Lykke 67-91
Offer, minna och utsatthet. Diskurser om alkohol i våldtäckts- och misshandelsmål PDF
Maritha Jacobsson, Stefan Sjöström 101-124

Frispel

Frispel: Motstånd är fruktbart PDF
Del LaGrace Volcano 14-28
Frispel: Möte med Susan Stryker. Om trans, trans* och framtidens forskning PDF
Zara Saeidzadeh 92-100

Recensioner

Wibke Straube. Trans Cinema and Its Exit Scapes. A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film PDF
Lotta Kähkönen 125-127
Z Nicolazzo, Susan B. Marine och Francisco J. Galarte. Temanummer: Trans*formations Pedagogies. TQS: Transgender Studies Quarterly 2(3) PDF
Irina Schmitt 128-130
Tamara Andersson: Den ensamma sjöjungfrun. Om Carina Rydbergs jag-berättande ur ett genreperspektiv PDF
Anna Forsberg 131-134

Från Sveriges genusforskarförbund

SGF: Våra kritiska röster behövs PDF
Paulina de los Reyes 135

Medverkande i detta nummer

Medverkande i detta nummer PDF
137

Hela numret som PDF

Hela numret som PDF PDF
1-138
Omslag PDF
1


Tidskriftens ISSN: 2001-1377