Vol 37, Nr 3 (2016)

Mosaik

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen: Heterogena enheter PDF
Lena Grip, Sofia Strid 3-6

Artiklar

I och med motstånd. Förändringsaktörers handlingsutrymme och strategier i jämställdhets- och mångfaldsarbete PDF
Sophie Linghag, Mathias Ericson, Eva Amundsdotter, Ulrika Jansson 7-28
Te-aftnar i nationens tjänst. Den tyskbaltiska kvinnorörelsen och det tyskbaltiska nationella projektet 1905-1919 PDF
Christina Douglas 29-50
"Snubben trodde han var cool för han hade en pistol". Maskulinitet, våld och föräldraskap i svensk rap PDF
Kalle Berggren 51-74
Hälsosam femininitet och postfeministiska subjekt. En undersökning av hälso- och träningsmagasinet iForm 1987, 1997 och 2007 PDF
Helena Tolvhed 75-95

Frispel

Frispel: Agentisk realism. En genusvetenskaplig formulering av kvantfysikens lagar PDF
Jenny Ivarsson 96-113
Frispel: Min sjukdom är fler än en, men färre än många. Att följa begreppet multipla verkligheter genom olika praktiker som gör och uppför sjukdom PDF
Lena Aronsson 114-126

Recensioner

Vicor Kvarnhall. Pojkars musik, Reproduktionens tystnad. En explanatorisk studie av pojkars repsoducerande förhållningssätt till populärmusik och populärmuciserande. PDF
Marita Flisbäck 127-129
Helena Tolvhed. På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990
Karin S Lindelöf 130-132
Helena Tinnerholm Ljungberg. Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik PDF
Maria Törnqvist 132-135

Från Sveriges genusforskarförbund

SGF: Gränsöverskridande kvinnor och solidaritet utan gränser
Paulina de los Reyes 136-137

Medverkande i detta nummer

Medverkande i detta nummer PDF
138-140

Hela numret som PDF

TGV 37 (3) 2016 PDF
1-140
Omslag PDF


Tidskriftens ISSN: 2001-1377