Vol 36, Nr 3 (2015)

Mosaik

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen: Genusforskningens utmaningar PDF
Magnus Åberg, Sofia Strid 2-6

Artiklar

I ett antirasistiskt rum. En språkvetenskaplig analys av vithet och maktrelationer på en antirasistisk och feministisk plattform på Instagram PDF
Karin Hagren Idevall 7-28
Deckardrottningar kontra deckarkungar. Om könsbundna marknadsföringsstrategier i 2000-talets svenska deckargenre PDF
Karl Berglund 29-56
Den nödvändiga jämställdheten PDF
Malin Rönnblom, Linda Sandberg 57-82

Frispel

Frispel: Med våldet som kärnan i det ojämställda samhället PDF
Maria Hagberg 85-91
Frispel: Kära syster! PDF
Jesper Fundberg 93-97

Recensioner

Recensioner PDF
98-108

Från Sveriges genusforskarförbund

Sveriges Genusforskarförbund: Om akademiskt trolleri och andra arbetsmiljöproblem PDF
Paulina de los Reyes 109-110

Medverkande i detta nummer

Medverkande i detta nummer PDF
111-112

Hela numret som PDF

TGV 36 (3) 2015 PDF


Tidskriftens ISSN: 2001-1377