Nr 4 (2013)

Sinnen

Innehållsförteckning

Från redaktionen

TGV: Rörelse i tid och rum PDF
Anna Lundberg, Amelie Björck, Emma Strollo 3-4

Artiklar

Beröringspraktiker i sexuella narrativ. Reflektioner kring ett påbörjat fältarbete om sexuella känslor och njutning PDF
Malena Gustavson 7-23
Närhetens intima avstånd. Om Känselsinnet som sammanbindande och gränsdragande PDF
Lisa Folkmarson Käll 25-45
Sinnlighetens slott. Eva-Marie Liffners Drömmaren och sorgen som queert allkonstverk PDF
Tove Solander 69-89

Frispel

Salongskulturens sinnlighet PDF
Elisabeth Mansén 90-96

Satelliter

Visuell lust och narrativ film PDF
Laura Mulvey, Patrik Steorn, Bitte Andersson, Dagmar Brunow 46-67

Icketematiska artiklar

Diaspora och sexualitet. Förhandlingar om kön och sexualitet i ett föränderligt iransk-svenskt kulturellt landskap PDF
Fataneh Farahani, översättning: Tobias Hübinette 97-116
En besvärlig människa. Om Elisabeth Sjövall, sexualiteten och kvinnligheten PDF
Lena Lennerhed 117-135


Tidskriftens ISSN: 2001-1377