Nr 3-4 (2008)

Klass

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Monika Edgren, Paulina de los Reyes, Cristine Sarrimo, Helena Smitt sid 2-4

Artiklar

Sorglig television: affekter, omdömen och känsloarbete PDF
Ulrika von Schantz sid 5-25
Klassbegreppets återkomst PDF
Ylva Gislén sid 26-30
Den kvinnliga klassresan. Konstituerande möjligheter, motivation och hinder PDF
Suzanne Osten sid 31-55
Klass är komplicerat! PDF
Tiina Rosenberg sid 56-60
Klass och postmodernism. Ett feministiskt val PDF
Mariah Larsson sid 61-85
Begreppet kvinnoarbetare som grund för en transnationell solidaritet PDF
Kristina Lindström, Åsa Ståhl sid 86-90
I sekulariseringens skugga. Manlighet och religiös tematik i svensk och amerikansk 1920-talsfilm PDF
Marie Nordberg, Magnus Mörck sid 91-114
The L-word. Queer identifikation och mediereception PDF
Thomas Johansson, Roger Klinth sid 115-137

Hela numret som PDF

Tema: Klass PDF
sid 1-163


Tidskriftens ISSN: 2001-1377