Nr 2 (2008)

Feministiskt skrivande

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Monika Edgren, Cristine Sarrimo, Helena Smitt sid 2-4

Artiklar

”Show some emotion!” Om emotionella läckage i akademiska texter och rum PDF
Annelie Bränström Öhman sid 6-31
Bortom den rätta frågan. Metodologiska innebörder av att forska tillsammans PDF
Seema Arora-Jonsson sid 32-53
Texten, du och jag PDF
Maud Eduards sid 54-58
Vem är du? Förundran som forskningsmetod PDF
Varpu Löyttyniemi sid 60-81
Det tänkandeskrivande subjektet. Reflektioner kring metodologiska postulat, svensk genusforskning och post/akademiskt skrivande PDF
Mona Livholts sid 82-97

Hela numret som PDF

Tema: Feministiskt skrivande PDF
sid 1-115


Tidskriftens ISSN: 2001-1377