Nr 2-3 (2006)

Utveckling, förnyelse, förändring

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Katarina Leppänen sid 4-6

Artiklar

Enade vi falla, söndrade vi stå! Reflektioner om kontinuitet, kronologi, myter och stringens PDF
Sara Edenheim, Cecilia Persson sid 7-18
Om queer femininitet och iscensättandet av kön PDF
Catrine Andersson sid 19-28
Makten över rummet: Om genusperspektiv i samhällsplaneringen PDF
Anita Larsson sid 29-47
Genusforskning inom teknisk fakultet: en kunskapspolitisk utmaning PDF
Elisabeth Gulbrandsen, Lena Trojer, Christina Björkman, Pirjo Elovaara sid 49-64
Hur görs djur? Könsstereotyper och androcentrism i studier av andra arter än Homo sapiens PDF
Måns S Andersson, Miriam A Eliasson sid 65-76
Finns det feministiska metoder inom samhällsvetenskaplig forskning? PDF
Mona Lena Krook sid 77-89

Hela numret som PDF

Utveckling, förnyelse, förändring PDF
sid 1-114


Tidskriftens ISSN: 2001-1377