Nr 1 (2003)

Gränser

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
Åsa Arping, Katarina Leppänen sid 4-6

Artiklar

Att skriva emancipatoriskt. Akademisk dialog för två röster PDF
Annelie Bränström Öhman, Mona Livholts sid 7-19
Compulsory Happy Endings. Virgina Woolfs Ett eget rum i feministisk teori PDF
Lisbeth Larsson sid 21-28
Jakten på det "queera ögonblicket". Om det subversivas (o)möjligheter PDF
Sara Edenheim sid 29-46
Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen PDF
Nina Lykke sid 47-56
Genetiska fantasier. Feministisk blick på populär vetenskap PDF
Cecilia Åsberg sid 57-67
Både-och och varken-eller. På besök i bi-positionernas gränsland PDF
Hanna Bertilsdotter sid 69-81
Teknik och emancipation. Doing gender som interaktivt förändringsarbete PDF
Annika Vänje sid 82-92

Hela numret som PDF

Gränser PDF
sid 1-123


Tidskriftens ISSN: 2001-1377