Nr 2-3 (2011)

Jämställdhet

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 3-6

Artiklar

Jämställdhet, meritokrati och kvalitet - Ett triangeldrama i den akademiska vardagen PDF
Kerstin Alnebratt, Birgitta Jordansson sid 7-29
Vad är problemet? - Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik PDF
Malin Rönnblom sid 33-56
Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering PDF
Anne-Charlotte Callerstig, Kristina Lindholm sid 79-96
Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010 PDF
Martin Wottle, Eva Blomberg sid 97-116

Frispel

Ett "och" betyder så mycket PDF
Maud Eduards sid 29-33

Satelliter

Statsministerns anförande vid socialdemokratiska partikongressen 2.10.72 PDF
Olof Palme, Roger Klinth, Yvonne Hirdman, Henrik Berggren sid 56-79

Icketematiska artiklar

Vinn deras hjärtan! - Om genus och emotioner i Tv-serien klass 9A PDF
Eva Skåreus sid 117-144


Tidskriftens ISSN: 2001-1377