Nr 1 (2000)

Minne

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 2-4

Artiklar

I vetenskapens namn: Ett minnesarbete PDF
Malin Henriksson, Maria Jansson, Ulrika Thomsson, Maria Wendt Höjer, Cecilia Åse sid 5-25
Tystade röster och falska minnen. Om genuspolitik i nyhetsproduktionen PDF
Jenny Kitzinger sid 27-44
Sophie Elkan - i skuggan av Selma. Det historiska minnet PDF
Eva Helen Ulvros sid 45-62
Psykoanalys, feminism och politik. Ett samtal med Juliet Mitchell PDF
Toril Moi sid 63-74

Hela numret som PDF

Tema: minne PDF
sid 1-92


Tidskriftens ISSN: 2001-1377