Nr 2 (1999)

Samtal

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-3

Artiklar

Kön och hierarki i politiska tv-debatter eller Hur man skapar en outsider PDF
Kirsten Gomard sid 4-16
"Kommen nu, I Swea Inbyggare!" Kvinnliga författare och politisk retorik under frihetstiden PDF
Ann Öhrberg sid 17-30
Skämt, makt och myter - humor i genusperspektiv PDF
Maria Ohlsson sid 31-42
På catwalken med en matris 3x3. Kön, språk och symboliskt kapital i anställningsintervjuer PDF
Jann Scheuer sid 43-59
Samtal PDF
Karin Milles sid 60-67

Hela numret som PDF

Samtal PDF
sid 1-92


Tidskriftens ISSN: 2001-1377