Nr 2 (1996)

I marginalen

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-2

Artiklar

Greta Beckius och den omöjliga studentskeromanen PDF
Marta Ronne sid 3-14
Rum med utsikter - modulationer på ett grundtema PDF
Gunnel Forsberg sid 15-23
Hur skämtar vi? Om barns och vuxnas skämt i ett könsperpektiv PDF
Cecilia Almlöv, Maria Ohlsson sid 24-40
"Det blir ett totalt utanförskap" - könsperpektiv på kvinnors karriärutveckling PDF
Sophia Marongiu sid 41-50
Ekonomisk historia, akademiska miljöer och kvinnliga forskare PDF
Inger Humlesjö, Annika Åkerblom, Inger Jonsson, Pernilla Jonsson, Lynn Karlsson sid 51-60

Hela numret som PDF

I Marginalen PDF
sid 1-88


Tidskriftens ISSN: 2001-1377