Nr 1 (1996)

Organisationer och ledarskap

Innehållsförteckning

Från redaktionen

Från redaktionen PDF
sid 1-3

Artiklar

Broderskapets logik PDF
Gerd Lindgren sid 4-14
Företagsledning som konstruktion av manlighet PDF
Anna Wahl sid 15-29
"Jag har faktiskt aldrig lidit av att vara kvinna" PDF
Eva Magnusson sid 30-46
Makt eller vanmakt? PDF
Margaretha Järvinen sid 47-62
Debatt Goddag yxskaft PDF
Eva Lundgren sid 74-80

Hela numret som PDF

Organisationer och ledarskap PDF
sid 1-96


Tidskriftens ISSN: 2001-1377